سفارش تبلیغ
صبا

آموزش جنبه های اقتصادی قارچ خوراکی در ایران

آموزش جنبه های اقتصادی قارچ خوراکی در ایران

آموزش جنبه های اقتصادی قارچ خوراکی در ایران

 

درآمد حاصل از قارچ خوراکی تحت تأثیر عوامل مختلف تولید قرار دارد از جمله سیستم تولید انتخاب شده، نوع ساختمان و مصالح مورد استفاده، میزان پیچیدگی و گرانی ماشین آلات و دستگاههای هوادهی و میزان سرمایه اولیه.
در تولید نهایی قارچ خوراکی هدف نهایی این است که حداقل 70 درصد قارچ درجه یک تولید نمایند. 
میزان محصول حاصل از یک تن کمپوست به شرح زیر طبقه بندی می شود: 
تولید نامطلوب : کمتر از kg 135 قارچ 
تولید ضعیف : حدود kg 135 – 160 قارچ 
تولید نسبتاً مطلوب : kg 160 – 180 قارچ
تولید خوب : kg 180- 190 قارچ
تولید عالی : بیش از kg 200 قارچ 
چنانچه برداشت پس از رشد کامل قارچ (باز شدن کلاهک) صورت گیرد، حدود 50 درصد افزایش محصول داریم ولی لازم به ذکر است که از نقطه نظر بازارپسندی بشدت کاهش می‌یابد